Share

Chapter 7: Sy the silver-fox

Chapter 7: Sy the silver-fox

“You’re smell was so nice that I can’t control my self, I’m sorry!” mahinang sambit nito. 

Huh?

Nagtaka ako, “What did you say?” tanong ko sa kaniya nang hindi ko narinig nang malinaw ang sinabi niya. 

Nilingon niya ‘ko, “Hm?”

“What did you say a while ago?” tanong ko ulit sa kaniya, nagtaka siya no’ng una pero nang may naalala ay agad naman ulit namula.

Umiwas siya ulit ng tingin, “Nevermind,” anito at kinamot ang batok.

Hindi na rin ako nagtanong pa at tumahimik nalang. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, tumayo siya siinundan ko siya ng tingin.

“I will forgive you, but I have a condition. How’s that?” nilingon niya ako habang nagsasalita siya. Nagtaka ako sa sinambit nito.

Pinagsasabi nito?

“Ha?” tanging sabi ko nalang sa kaniya.

&ldquo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status