Share

Chapter 9: Parker the rude Elf

Ilang minuto kaming nagtitigan ng taong kaharap ko, ramdam ko ang matalim nitong tingin. Yumuko ako, ang mga kamay ko ay nakahawak sa uniporme ko ng mahigpit. 

“Mayi,” rinig kong sambit ni Ayla sa likuran ko. Hindi ko siya magawang lingonin dahil sa matalim na tingin sa ‘kin ng kaharap ko. 

“I’m sorry.” Pagpapaumanhin kong ani at iniyuko ang aking ulo habang nakapikit ang mga mata dahil sa kaba. Hindi naman siguro magagalit ang nabangga kong estudyante sa ‘kin ‘di ba?

Isang minuto ang nakalipas ngunit wala pa rin akong narinig na pagtanggap ng paumanhin ko. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mga bulong-bulungan sa paligid. Minulat ko ang kanang mata ko upang silipin ang reaksiyon ng lalakeng nakabangga ko. Ngunit sa kasamaang palad, paa pang nakikita ko. Itinaas ko ng kaunti ang aking paningin hanggang sa umabot ito sa kaniyang dibdin, ang dalawa nitong braso ay nakacross sa dibdib nito na ikinataka ko.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status