Share

Chapter 27: First Night Outside

Third Person Point of View

“Are you the students that the Cloud Academy sent?” Nakangiting tanong bigla sa kanila ng taong sumalubong sa kanila. Napahawak sa laylayan ng damit nito si Mayi at yumuko nang magtama ang tingin nila ng matanda, biglang nagtayuan ang kaniyang balahibo dahil sa tingin nito.

Kumilos naman si Sy nang makita ang kinikilabutang dalaga at itinago sa kaniyang likuran. Tiningnan niya ng mariin ang matanda na agad namawis dahil sa tingin na ibinigay sa kaniya ng binata. Tumikhim ito.

“I’ll ask again, are you the students that the Academy sent?” hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi ng matanda matapos sabihin ‘yon. Humakbang si Aster at lumapit sa matanda na napatingin naman sa kaniya.

Seryoso ang mukha nito na ikinataka ng kasamahan niya, si Aster kasi ang tipong topakin minsan. Palagi itong nakangiti kahit sino pa ang kaharap lalo na ang may kilalang pangalan, pilitin niya mang hindi ngumiti ay hindi maaari dahil parte iyon ng kaniyang obligasyon bilang isang Presi
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status