Share

Chapter 29: Second Day

Third Person Point of View

“F*CKERS GET BACK HERE! THE GIRL IS FAINTED!!”

Mabilis na napatakbo ang tatlo sa kinaroroonan ni Lu habang akay-akay ang dalagang walang malay.

“We need to go back to the village,” sambit naman ni Sy matapos makita ang kalagayan ni Mayi at kukunin sana niya nito sa bisig ni Lu ngunit umiwas ang lalake na nagpapakitang ayaw niyang ibigay ang hawak na dalaga.

Tiningnan siya ni Sy nang masama ngunit ‘di niya ito pinansin at tiningnan siya pabalik ng seryoso.

“We can’t,” kontra niya sa sinabi ng lalakeng kaharap.

Sinamaan pa lalo ng tingin ni Sy si Lu dahil sa sinabi nito. Nainis siya bigla.

“Don’t joke around, Lu. We need to go back to the village to give the Lady a treatment.”

Umiling ulit si Lu sa sinabi nito sa pangalawang pagkakataon. Nag-init bigla ang ulo niya at kinuwelyuhan ang kausap. Ang dalawang kasamahan ay hindi makapagitna dahil sa nagagawang tensiyon ng dalawa.

“Why? Want to be with the Lady alone? Do you really think that I would allow that!?”
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status