Chapter Thirty-two

AT NIGHT

Pinagmasdan ko siyang umupo sa gilid ng fountain, ni hindi inalintana kung natatalsikan man siya ng tubig. Agad niya akong sinulyapan, at bahagyang tinatapik ang hita niya. Lumakad na ako pa punta sa kanya, at ayon na rin sa gusto nito...ngayon ay kandong na niya ako.

Agad niyang pinagpahinga ang kaniyang mukha sa aking balikat. Out of nowhere ay naitanong niya bigla ang ganito.

"What do you prefer the serious type of me or the sweet of me?"

"What?" natatawa kong aniya. "Seriously? What's going on with you?" hindi ko mapigilang hindi matawa dahil sa mga inaasal niya. Well, we are together in a few seconds, minutes, weeks, and months. Pero never ko pang narinig ang ganitong boses niyang sobrang lambing.

Oo, naiisip ko rin na sana maging ganito siya. Pero ngayong ganito na nga siya, hindi ko maiwasang hindi matawa! Hindi ako sanay. At kung patuloy man siyang magiging ganito, hindi talaga ako magiging sanay!

Ramdam ko ang pagkibit balikat niya.

"Just asking, I heard
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status