Share

Attacked

Nakatitig lamang sa akin si Emma na blanko ang ekspresyon sa mukha.

“Wow!”

Bigla na lamang siyang tumayo at malalim ang iniisip at saka naupo muli.

“Wow! Ito at sobrang... sobrag...”

“Fucked up?” tanong ko upang tulungan siyang tapusin ang sinasabi.

“Hindi, romantik, sobrang romantik nito,” sabi niya at may namamanghang ekspresyon.

“Ano?” sigurado akong nababaliw na siya.

“Well, pareho kayong nasa magkaaway na kampo, na nahulog sa isa’t isa. At kailangan niyong harapin

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status