Share

CHAPTER 27

Zoe Colette's POV

Hindi na ako nakagalaw pa nang ipulupot niya ang kanyang braso sa aking baywang.

"Baby, you are the most beautiful and sexy women in my eyes." Binigyan niya ako ng matamis na ngiti. Bago ako hinalikan. "Only in my eyes..."

Tinulak ko ito palayo. "Tsk. Pang-ilan ako sa babaeng sinabihan mo ng ganyang mga mabulaklaking salita?"

Hindi naman ito natuwa sa tanong ko kaya mahigpit niyang hinawakan ang braso ko.

"Babae, pinipilit kong maging mabait sayo, wag mong ubusin ang pasensiya ko!"

"I know that, Devil. Alam kong peke

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status