CONTRACTED WITH THE MILLIONAIRE (TAGALOG)
CONTRACTED WITH THE MILLIONAIRE (TAGALOG)
Author: DÁRKVLADIMIR
PROLOGUE

“S-sino po kayo?" Takang tanong ko, bahagya kong kinamot ang ulo dahil sa labis na pagtataka.

Pamilyar ang mukha ng lalaki sa harapan ko, hindi ko man eksaktong matandaan kung sino ngunit nasisiguro kong nakita ko na siya.

“Hindi mo ba ako nakikilala?" Ngumisi siya ng patagilid, mas inilapit niya ‘yung mukha niya sa pagmumukha ko.

Nararamdaman ko ‘yung mainit na hininga niya, napaka-lapit ng mukha niya sa akin, sigurado akong sa isang maling galaw lamang ay maaaring magdikit ang mga labi naming dalawa.

“Boss, niloloko ka ata eh!" 

Saglit akong napatingin sa isa sa mga guwardya niyang nakapaligid sa amin, armado ang mga ito kaya't nasisiguro kong hindi normal na tao ang lalaki sa harapan ko.

“Tsk, ambilis n'yo namang kalimutan ang mga utang n'yo sa amin?" Sarkastiko ang pagkakasambit niya, nakatingin siya sa aking labi na animo'y susunggaban na niya ako ng h***k.

Nakatatakot!

Hindi ako makagalaw, napaparalisa ako.

Hindi ako makabuo ng salita, para bang nalunok ko iyong dila ko.

“Answer!"

“K-kayo po ba ‘yung pinagkakautangan ni Papa?" Utal ko, nanginginig ang mga labi kong sinambit ang mga kataga.

Hindi siya kumibo, nanatili siyang nakatitig sa labi ko.

Siya nga ‘yon!

Siya ‘yung anak ng pinagkakautangan ni Papa.

Pero bakit? Paano niya nalaman ang pinagtataguan ko?

Nararamdaman ko ang pag-angat ng iilang hibla sa buhok ko.

Alam kong kailangan kong gumawa ng paraan para maka-alis sa harapan niya.

“S-sir," w-wala na akong pakielam kahit maamoy niya ‘yung hininga ko, “kaya ko pong pagtrabahuhan ‘yung utang namin sa inyo, w-wag n'yo lang po akong patayin!" 

“Really?" Tumango ako na animo'y isang maamong tuta. “Then," Inilayo na niya ang kaniyang mukha sa akin, nakalma na ako kahit papaano.

“you have to work for me."

Ha? Ano daw?

Ako magtatrabaho sa kaniya? Anong trabaho naman?

Siguro katulong ang magiging trabaho ko sa kaniya?

“H-handa po akong manilbihan sa inyo, s-sir. . ." 

Tumawa siya ng malakas dahil sa sinambit ko, naningkit ang kaniyang mga mata dahil sa pagtawa niyang iyon.

“Y-you mean a maid?" Natatawang aniya at sandaling ibinaling ang tingin sa kaniyang mga guwardya.

Ano bang nakatatawa sa sinabi ko? Sigurado naman akong ‘yon ‘yung magiging trabaho ko sa kaniya kapag nandoon na ako.

“Nah, you're not going to be a maid." Matalim niya akong tinitigan.

Tama ba ako ng naririnig? Hindi ako magiging katulong? Eh ano ang magiging trabaho ko sa kaniya?

“S-sir, ano po ang ibig sabihin n'yo?" Nagtatakang sambit ko, sumeryoso ang kaniyang mukha.

“Work for me as my fiance," Ma-awtoridad niyang sambit. “be mine or else you'll die."

You'll die? Papatayin niya ako kung hindi ako pumayag sa gusto niya?

Hindi pwede!

Hindi maaari!

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status