Chapter 7

“What would you like to order, Ma’am?” tanong agad ng waiter pagkaupo ko sa malambot na upuan ng café na pinasukan ko.

Inilapag ko ang aking bag sa lamesa at saka inabot ang hawak nitong menu.

“Three shots of espresso please.” sabi ko sa waiter at saka inabot pabalik sa kaniya ang menu. Mataman itong nakatitig sa akin at mukha siyang naguguluhan base sa kaniyang ekspresyon.

“What? Did I say something wrong? May mali?” I asked. I feel so clueless about his reaction.

Umayos naman siya sa pagkakatayo saka ngumiti sa akin nang pilit.

“Sigurado po ba kayo na three espresso shots?”

Wait, what? Is he really asking me that? What’s that supposed to mean?

“Yes, can you make it three long shots?” saad ko sa waiter na mas lalong nagpabago ng kaniyang hitsura.

“Ma’am sorry po ha. But espresso long shots are way bitter than the normal esp

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status