Chapter 10

Nagising ako nang mabigat ang aking ulo. Halos mapahawak ako rito dahil sa kirot na gumuguhit sa aking sintido. Sumandal ako sa headboard ng aking kama saka dahan-dahang napabaling sa bedside table ko.

Agad kong napansin ang gamot na nakalagay sa table at ang isang basong tubig na may takip na platito. There’s a note written on a piece of paper on the side of it. Umusod ako palapit sa table para kunin iyon.

Nakakunot ang noo ko nang binasa iyon sa isipan ko.

Have a goodnight sleep, Ira.

Don’t forget to drink the meds once you wake up.

-Sandro

After I read it, bigla namang dumaloy sa aking alaala ang mga nangyari kagabi. Ang naaalala ko lang ay magmula noong pinapasok ko siya sa loob ng unit ko hanggang sa tanungin ko siya kung gusto niyang magkape. After that, wala na. Kung tama ang hinala ko, posibleng nag-pass out ako kagabi dahil sa kalasingan ko. Nang bumaling ako sa orasan ay nakita k

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status