Chapter 11

Napalunok ako nang marinig ang kaniyang sinabi. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang pagdating niya ngayon. Ang akala ko ay nasa Ilocos na siya dahil na rin sa balitang sinabi ni Leona kanina. Hindi ako makapaniwala na narito siya para saklolohan ako.

“Sorry kasi dahil sa akin, kaya nararanasan mo ito.”

Umiwas ako ng tingin sa kaniya at saka sinubukang tumayo nang mag-isa.

“Ayos lang. Salamat din sa pagdating mo. Paniguradong hindi maganda ang nagawa ko kung hindi ka dumating ngayon.”

Tipid akong ngumiti sa kaniya bago nauna nang naglakad palabas. Nakita ko agad ang mga guwardiyang nakabantay sa pinto ng building. Yung guwardiya na naka-standby sa mismong lobby ay nakatayo na lamang sa isang tabi. Mukhang maski ito ay nagulat sa nangyari.

“Attorney, ayos lang ho ba kayo?” nag-aalalang tanong nito.

Ngumiti ako sa guwardiya at marahang tumango rito.

“Ayos na ho.”

Ngum

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status