Chapter 14

Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Mommy kung bakit niya ginawa iyon. Kung kailan naman nasa isip ko na ang pag-iwas kay Sandro, saka naman biglang sisingit sa eksena ang nanay ko.

Inis na tumagilid ako sa pagkakahiga. Kanina pa ako paikot-ikot sa kama pero hindi pa rin ako makahanap ng kumportableng posisyon sa pagtulog. Hindi maalis sa isipan ko ang sinabi sa akin kanina ni Mommy. Bakit naman kasi sa dinami-rami ng puwede niyang pakiusapan, si Sandro pa talaga.

Napabalikwas ako nang bangon at saka nagdesisyong lumabas ng kuwarto. Walang gana akong naglakad patungo sa kusina para sana uminom ng tubig nang makita ko si Kuya Ivan na nakaupo sa dining table at abala sa pagbabasa.

Nang makita niya ako ay ngumiti naman siya sa akin.

“Gabi na ah, bakit narito ka pa?”

Itinaas niya naman ang kaniyang hawak na libro.

“Mas nakaka-focus kasi ako rito kaya dito ako nagbabasa. Ikaw, bakit gising ka

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status