Share

Chapter 19

Kahit nakita ko na siya at narinig ko na ang kaniyang boses, pakiramdam ko pa rin ay isa lamang siyang imahinasyon sa aking isipan. Napakaguwapo niya sa suot niya. I’m sure other people would agree to me about it.

“Okay ka lang ba?”

Natauhan naman ako nang marinig ko ang kaniyang tanong. Tumango ako saka muling bumaling kay Lola Isadora na nakangiti nang naglalakad patungo sa amin.

“Congressman Alexander.”

Tuwang-tuwa na yumakap si Lola sa kaniya at marahan pa nitong tinapik ang kaniyang likuran.

“Akala ko ay hindi ka darating? Your secretary just called a while ago and told me you’re not able to come out of your busy schedule.”

Ngumiti naman si Sandro kay Lola.

“I was busy. But I finished all my duties as fast as I could so I could go here.”

Nakatingin lang ako sa kanilang dalawa habang nag-uusap sila tungkol sa pamamahala ng Ilocos. Kung puwede nga lang

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status