Share

Chapter 22

Hindi ko alam kung dahil sa nangyari kagabi kaya maganda ang gising ko. Madaling araw na kami nakauwi at ang expected na gising ko ay tanghali na dahil linggo naman ngayon. Pero maski ako nagulat sa sarili ko dahil alas sais palang bumangon na ako at naligo. Saktong alas siete naman nang magdesisyon akong lumabas ng kuwarto ko.

Saktong pagbukas ko ng pinto ng aking kuwarto ay nakasalubong ko pa si Ismael na nakangisi sa akin.

“Good morning ate kong maganda.” aniya saka mapang-asar na humalakhak.

Kumunot naman ang noo ko. Napailing nalang ako at nagpatuloy sa paglalakad patungong kusina. Doon ko naman naabutan sina Kuya Ivan at Kuya Isaac na nagkakape.

“Ang aga niyong magising.” bungad ko sa kanila.

Inabot ko agad ang heat resistant glass pitcher na may lamang kape at kumuha na rin ang ng mug saka humila ako ng upuan at umupo sa harapan nila. Parehong busy ang dalawa sa pagbabasa ng diyaryo. Nang ibaba ni Kuya I

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status