Share

Chapter 25

Ipinikit ko ang aking mga mata habang ang aking siko ay nakatukod sa lamesa at ang aking magkasiklop na mga kamay ay nasa noo ko. Sa buhay, may mga bagay na mahirap talaga maintindihan. Pero sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng magulang na mas uunahin pa ang kaniyang sariling reputasyon kaysa sa kaniyang anak.

Naiintindihan ko naman kung Dean siya ng isang prestihiyosong paaralan, pero tama bang ganoon ang maging reaksiyon niya sa nangyari? Ibig sabihin, kaya niya ako kinuhang abogado ng kaniyang anak ay para siguraduhing panalo ang magiging kaso laban sa suspect.

Humugot ako ng malalim na hininga at saka ibinalik ang aking atensiyon sa sa aking binabasa. Alas tres na nang matapos ako sa pagbabasa. Ang natitirang oras ay ginamit ko para makapagpahinga ako. Hindi rin naman ako nakatulog. Konting idlip lang at pinahinga ko lang ang aking katawan. Maaga rin akong bumangon dahil kailangan ko pang maglinis ng aking condo bago ako pumasok ng trabaho.<

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status