Share

Chapter 29

Halos isang oras lang naging pagtulog ko ng gabing iyon. Pasalamat nga at nagawa ko pang makatulog kahit na binabagabag ako ng mga tanong sa aking isipan. Bandang alas kuwatro nang bumangon ako sa kama at nagdesisyong magtungo sa banyo para maligo. Kumpara sa nakasanayan, kailangan kong pumasok nang maaga ngayong araw dahil marami akong pupuntahan. Hindi lang ang bahay nina Froilan ang pupuntahan ko ngayong araw, kundi pati na rin ang kuwarto ni Isabella na pinangyarihan ng krimen.

Pagkalabas ko ng banyo ay agad akong nagbihis. Iyong coat na suot ko kahapon ay inalis ko sa pagkakasabit at dinala sa lagayan ng maruruming damit. Pagkalapag ko nito sa ibabaw ng iba pang damit ay may nahulog na bagay sa sahig. Marahan akong yumuko para tingnan kung ano iyon.

Kumunot ang aking noon ang makita sa sahig ang ballpen na binigay sa akin ni Isabella. Hindi ko makakalimutan ang sinabi niya sa akin nang ibigay niya ito. Dali-dali ko itong kinuha at binuksan. Nang maki

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status