Chapter 6 (Part 2)

"Solei... Natatakot ka ba?" Mahinang natawa si Olivia. "Huwag kang mag-alala, ang alam ng lahat ay anghel ka."

Hindi pa rin sumagot si Solei.

"Huwag si Shianna, Solei. Alam kong ramdam mong nasa ilalim ka niya kaya nais mo siyang pabagsakin, pero sinasabi ko sa'yo... huwag ang nag-iisang legal na tagapagmana ng Viacera."

"At bakit naman?" Mahinang natawa ang babaeng may maamong mukha. "Kaya kong patumbahin si Shianna... tulad na lamang ng ginawa ko sa'yo."

"Nahihibang ka na." Hindi makapaniwalang tiningnan ni Olivia ang kan'yang kapatid. "Sinasabi ko sa'yo, huwag si Shianna. Dahil kapag hindi mo ako sinunod, magsisisi ka."

Umiling lamang si Solei at sunod-sunod na umiling. Hindi niya nais marinig ang sunod na sasabihin ng kan'yang ate. Nagsimula siyang maglakad ngunit kahit ganoon ay naririnig niya pa rin ang boses ni Olivia. Unti-unti siyang napaluha at pilit na tinakpan ang kan'yang magkabilang tainga.

"Ang tingin mo sa lahat ng mga

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status