Chapter 6 (Part 4)

Shianna's POV

"Hinding-hindi ako susuko hangga't hindi kita nakikitang nakaluhod sa harapan ko."

Bumuntong-hininga ako habang pinapaikot ang laman ng aking wineglass. Tinanaw ko ang malawak na lupain ng Kalinga House.

"Vincent," usal ko at sumimsim sa aking wine. Isang linggo na rin ang lumipas simula nang magka-usap kami ng lalaking kinamumuhian ko. And until now, hindi ko pa nakikita ang kan'yang mukha.

"Penny for your thoughts?" Napaigtad ako nang may humawak sa balikat ko. Napabuntong-hininga ako at hinarap si Hudson.

"Ikaw pala 'yan."

"May iba pa ba?" He tried to joke. Tipid lamang akong napangiti sa inasta niya. Sabay naming tinanaw ang magandang view mula sa aking office rito sa Kalinga House. At dahil nasa fourth floor ang office ko ay tanaw na tanaw ang mga puno sa paligid ng Kalinga House, gayundin ang mga nagtataasang gusali sa malayo.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status