Share

Chapter 6 (Part 7)

Pero kahit sinabi ni Mom ito ay napatingin pa rin ako sa malaking screen. Mabuti na lamang dahil sakto nito ay namatay ang screen. Mas niyakap ko sila Ashy at Nash at aksidenteng napatingin kay Solei.

Solei...

Diretso siyang nakatitig sa akin at maya-maya ay mapang-asar siyang napangiti. At kung hindi ko lamang kasama ang ina at ang mga anak ko—paniguradong hindi na siya makakabas nang buhay sa lugar na ito.

Naglakad siya palayo habang madilim ang mukha na pinapanood ko siya. At sa mga oras na ito, ramdam kong mas tumindi ang galit na nararamdaman ko para sa kan'ya.

Solei... I gritted my teeth.

Magbabayad ka...

Naging mabuti ako sa iyo, pero ano ang ginawa mong kapalit. Pinili mo akong gawing kalaban, kahit ninais kong maging kakampi kita.

Pagsisisihan mo ang lahat.

"Mom!" Naagaw ang atensyon ko nang makitang pumasok ang half-brother ko sa auditorium. Kasunod niya ang hindi mabilang na bodyguards. Ang lahat ng ibang bisit

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status