Share

Chapter 6 (Part 8)

KINAGABIHAN...

"At the opening ceremony of Kalinga School, a specialized school made only for the Kalinga orphans—had been ruined when Shianna Viacera, a girl who came from a well-known clan had gotten into scandal. We are still waiting for her response about the issue. On the other hand, the heads of Kalinga families have said that they will fix the issue soon."

"Is he still not here?" tanong ng isang babae habang pinagmamasdan ang kan'yang kuko na may bahid ng kulay ginto. Nakaupo siya sa isang pulang couch habang nakakrus ang mga binti. Tanging ang television at isang maliit na lamp sa malayo ang nagsisilbing ilaw sa isang malaking kuwarto.

"Paparating na siya." Sa isang sulok ay mabagal na dumilat si Ybañez na siyang nagsalita. Nakahalukipkip siya habang hinihintay nila ang lalaking paparating. Nakatayo rin siya at nakasandal sa isang pader.

"Hmmm?" Ngumisi ang misteryosong babae at tumingin sa direksyon ng pintuan. As if on cue ay bumuka

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status