Chapter 74

Kinuyom ni Shianna ang kan'yang kamao at napayuko. Biglang bumundol ang kaba sa puso niya dulot ng hindi maipaliwanag na dahilan. Ilang segundo siyang nakayuko hanggang sa marinig niya ang sinabi ng kan'yang anak.

"Daddy Vincent! Puwede po bang ikaw na lang ang daddy ko?"

Nanlaki ang mga mata ni Shianna sa narinig at tila ay kinurot ang puso niya sa narinig. Mabagal siyang nag-angat ng ulo at bumungad sa kan'ya si Vincent na nasa mismong harapan niya. Napatitig siya sa banayad na mga mata ng lalaki at sunod ay bumagsak ang paningin niya sa nilahad nitong palad. Mapait na napangiti si Shianna.

"Stop acting like this—"

"I am seeing nothing wrong with my actions, Ms. Viacera." Vincent smirked at siya na ang mismong kumuha ng nakababang kamay ni Shianna. Napasinghap ang huli at ang lalaki ay maingat na hinatak papalapit si Shianna sa kan'ya. Napasandal si Shianna sa katawan ni Vincent dahilan upang hawakan siya nito sa kan'yang bewang. Halos makuryente si Shianna nang maramdaman ang pagda
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status