Chapter 140

Love?!

Halos samaan ko ng tingin si Vincent at kung wala lang mga taong nakakakita sa amin ngayon ay paniguradong itinulak ko na siya! He even smirked na mas nagpakulo ng dugo ko. Magaan niyang hinawakan ang kamay kong nasa dibdib niya at marahang hinaplos ito. Napatingin ako sa kan'ya at muli kaming nagkatinginan. He smiled even more nang makita ang palihim at matalim kong titig sa kan'ya.

"That's right, Shianna. Show me that reaction of yours. Because you're the woman I'll tease and will be worth teasing for a man like me."

The hell... Nauntog ba si Vincent bago siya pumunta rito? He's acting crazy and he's saying crazy things! Hindi ko mapigilan ang puso kong bumibilis ang pagtibok dahil sa pinaggagawa niya!

He's intentionally doing this. Alam na alam niyang mabilis akong magalit sa bawat ginagawa niya.

And he didn't even care na ang daming nakatingin sa amin ngayon. Alam kong aware siya na napapanood kami ngayon ng Kalinga members, ng Viaceras at maaari rin ng pamilya niya!

P
Ryytine

Hi! You can share me your thoughts about this story~

| Like
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status