Share

Chapter 154

Mabagal na hinihiwa ni Solei ang kan'yang steak na nasa isang hot plate. Kasama niya sa table ang kan'yang asawa, si Vincent, Carolina, at si Ivana.

"My apologies if my parents failed to come to our dinner," ang paumanhin ni Vincent na aware sa awkward na atmosphere sa malaki at pabilog na table. Katabi ng lalaki si Ivana na katabi naman si Solei. Sa kaliwa ni Vincent ay si Carolina na katabi naman si Dmitri, at si Dmitri na si Solei ang katabi.

"It's fine, Vincent. Kami ang nag-imbita rito dahil gusto ng asawa ko na makasama kayo sa dinner. Tama ba ako, wife?" Nakangiting bumaling si Dmitri kay Solei na tumigil sa paghiwa ng nahiwa nang steak. Matamis na ngumiti si Solei na pati ang langgam ay aayawan ito sa sobrang tamis.

"Mmm." Nilingon ni Solei si Vincent. "I feel suffocated sa bahay namin ng asawa ko. And I thought of having dinner with your family. Although si Carolina lang ang kamag-anak dito ni Dmitri, pamilya na rin kayo sa amin dahil pamilya n'yo si Carolina. Thank you for t
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status