Chapter 171

"Art!" Napatingin si Nero kay Shianna na tila'y binuhusan ng yelo. Nanlaki ang kan'yang mga mata nang humagulhol ito at pilit na ngumiti. Napakagat-labi ito at suminghap.

"G-Ganoon ba?" Pigil ang paghikbi ni Shianna. Huminga siya nang malalim at nasasaktang ngumiti.

"P-Patawad, Anak… Alam ko, k-kasalanan ko ang lahat."

Nabalot ng guilt ang mukha ni Art matapos makita ang reaksyon ng ina. Kinuyom niya ang kamao niya at nag-iwas ng tingin. Nagdadalawang-isip siya kung hihingi ba siya ng tawad o hindi.

He hated her. At gusto niyang ilabas ang hinanakit niya sa kan'yang ina. Pero ngayong nakikita niyang nasasaktan ito, parang dinudurog ang puso niya.

"I-I'm sorr—" Binalik niya ang kan'yang paningin sa ina, pero gayon na lang ang gulat niya nang makita si Shianna na umubo ng dugo. Nanlaki ang kan'yang mga mata at bumagal sa pag-ikot ang kan'yang mundo habang pinagmamasdan si Shianna na nabuwal sa kan'yang harapan. Natulala siya at naiiyak na tiningnan ang isang ginang na hawak ang bari
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status