Share

Chapter 177

Shianna finally left. Naiwan si Nero na saglit pang natulala. It was his first and last meet with Shianna, not until dumating si Sullian sa buhay niya…

Three months had passed and Mauricia was still in coma. Ang kompanya na matagal na tinaguyod ni Mauricia ay mabilis na bumagsak. And it was all because of Allegra Aurelius. Halos wala nang natirang pera sa banko nila Nero dahil binayaran ng lalaki ang mga casualty sa nangyaring gulo. Wala na siyang perang pang-suporta sa kan'yang ina. Pero dahil nangako si Shianna na siya ang sasalo ng hospital bills, hanggang ngayon ay nasa maayos na kalagayan si Mauricia.

"Mom, h-hanggang kailan tayo mananatiling talunan." Pinisil ni Nero ang kamay ng kan'yang ina. "It's been three months, at sa loob ng tatlong buwan, ramdam ko ang matinding pag-iisa. P-Pero kahit ganoon, hindi kita susukuan."

Another day had passed. Naghahanap si Nero ng trabaho pero naudlot din ito nang tinawagan siya ng nurse na critical ang kondisyon ng ina. He was talking to a
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status