Share

Chapter 182

A week later…

"Magandang umaga sa inyong lahat, kasalukuyan akong nasa harapan ng Kalinga Building, ang gusali kung saan magaganap ang malaking pagpupulong tungkol sa malaking issue na kumakalat ngayon sa Kalinga. Sa ngayon ay hindi pa dumarating ang importanteng mga miyembro na inaabangan ng lahat ngayon. Kaliwa't kanan ang mga protesta ngayon, nais nilang iparating ang pagkadisgusto sa nangyayari. Sabi nga ng publiko ay kawawa ang mga bata. Marami rin ang nagsasabi na dapat tuldukan ang trafficking na nangyayari rito sa bansa."

Tiningnan ng babaeng reporter ang mga taong nagpoprotesta sa harapan ng building. "Sarado ang mga kalye patungo sa Kalinga Building, iminumungkahi na gamitin ang alternatibong ruta patungo sa inyong mga nais na lugar."

Tumigil sa pagsasalita ang reporter at napatingin ito sa isang mahabang sasakyan na pumarada sa gitna ng daan. Maraming SUV ang nakakalat at lumabas mula sa mga ito ang madaming bodyguards. Lumabas sa mamahaling sasakyan ang mag-asawang Suarez
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status