Share

Chapter 186

Lumapit si Sullian kay Shianna at sinapo ang pisngi nito. Pinunasan niya ang pisngi ng babae at suminghap. "Stop crying, or else, malalaman ng publiko na may sigalot sa engagement natin."

Tahimik na pinunasan ni Shianna ang kan'yang natirang mga luha. Bumukas ang lift at sumalubong sa kanila ang flashes ng cameras. Pinalibot ni Sullian ang kan'yang braso sa baywang ni Shianna at ang huli ay pekeng ngumiti. They walked out of the elevator at inignora ang mga tanong tungkol kay Vincent. Muntik na muling maiyak si Shianna kung hindi lamang pinisil ni Sullian ang kan'yang bewang.

Gusto niyang umiyak, gusto niyang magwala. Nagpoprotesta ang kan'yang buong sistema sa ginawa niyang desisyon. Nais niyang balikan si Vincent at humingi nang tawad dito. At gusto niyang itanong sa lalaki kung may iba pa bang dahilan kung bakit naitanong nito ang mga salita kanina.

Nais niyang malaman kung ang lalaki ay may nararamdaman ba sa… kan'ya.

Pilit na ngumiti si Shianna nang lumabas sila sa building. Gust
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status