Share

Chapter 187

14 years ago…

"O my God! She will studying here!" Nagkumpulan ang mga teenager na estudyante habang pinapanood ang isang kulay silver na kotseng pumasok sa isang prestihisyosong school. Mula sa kotse ay lumabas ang batang si Shianna na sukbit sa balikat ang isang branded na bag. Akmang lalapitan siya ng mga babaeng estudyante upang makipagkaibigan nang mapansin nila ang eskpreksyon ng dalagita.

Shianna was cold as an ice.

"Mukha siyang maldita," ang pagpaparinig ng mga tao nang tinahak ni Shianna ang daan patungo sa entrance ng school. Ang kotseng naghatid sa kan'ya ay umandar palayo kaya naiwang nag-iisa si Shianna.

She was on her tenth grade. At pang-apat na beses na ring lumipat si Shianna ng eskuwelahan for security purposes. Palibhasa, hindi hilig ng bata ang umaaligid na guwardiya sa kan'ya kaya palipat-lipat ito ng school upang hindi mapahamak ang mga dating kaklase niya.

Yes, mga kaklase ang inaalala ni Shianna imbis na siya mismo. Her life was dangerous, at paniguradong sa ta
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status