Share

Chapter 191

Naaaliw na ngumiti si Shianna at pinatong sa kama amg tinapay. Lumapit siya sa kama at sinapo ang pisngi ng lalaki. Napansin niya ang pagbukas ng pinto kaya hinapit niya ang mukha ni Adam at pinaglapit ang kanilang mga labi. Sinulyapan niya si Lorah na gulat na sumilip sa kanila. Madilim na ngumiti si Shianna at dinikit ang labi sa earlobe ni Adam na lumakas ang pagtibok ng puso.

"You can't fool me, Adam. Oo, ikaw ang secretary ko simula nang bata ako, pero naging mabuti ka ba sa akin?" Lumayo si Shianna at pinagpag ang damit ng lalaki na igting ang panga na nakatitig sa kan'ya. Palihim siyang natawa at nag-iwas ng tingin. Akmang maglalakad siya palayo nang mabilis na hinablot ni Adam ang kan'yang braso dahilan upang mapatingin sa kan'ya si Shianna. Si Lorah ay tumakbo palayo na napansin ni Adam. Akma niyang hahabulin si Lorah nang si Shianna naman ang humablot sa kan'yang braso.

"Don't touch me!"

"Adam Denzel!" galit na napasigaw si Shianna. "Ako ang pinaglilingkuran mo, k-kaya puwed
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status