Share

Chapter 192

"You're blushing." Marahang ngumiti si Adam at huminga nang malalim. Muli niyang inipon ang kanin at ulam sa kutsara at muli itong binigay kay Shianna. Napatitig si Adam kay Shianna at nalusaw ang kan'yang ngiti. Hindi dahil sa dalaga kung 'di sa lalaking madilim ang mukha na naglalakad papalapit sa kanila. Napansin din ni Shianna ang bagong dating na lalaki dahilan upang mapaseryoso siya.

"Cayer." Binaba ni Adam ang lunch box at tumayo sa harapan ni Shianna na napatayo rin. Nagtago ang babae sa kan'yang likuran.

"Why are you here?" Kumunot ang noo ni Adam at sinundan ang paningin ni Cayer na bumagsak sa kan'yang likuran—kay Shianna.

"Hindi ba ay dapat ako ang magtanong niyan?" Tumaas ang kilay ni Cayer. "Shianna isn't allowed to eat. Pero look what you're doing, you're giving her food—"

"So gusto mong panoorin ko siya na mamatay sa gutom?"

"She won't die that easily."

"I am responsible of taking care of her." Inangat ni Adam ang kan'yang kamay upang mas protektahan si Shianna. "Why d
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status