Share

Chapter 197

Shianna watched Vincent walked toward her. He was wiping his sweat using a white cotton towel. Huminto ang lalaki sa harapan ni Shianna. Pakiramdam ni Shianna ay uminit ang kan'yang paligid. Everyone was looking at them, they were the center of attention.

"Hindi ako nandito para sa'yo." Inunahan na ni Shianna si Vincent sa kung ano ang iisipin nito. She bit her lip and hid her hands behind her back. Pinaglaruan niya ang kan'yang mga darili at namumula na nag-iwas ng tingin.

"A-huh?" Vincent smirked and looked at Shianna in amusement. Her cheeks were read that seemed adorable. She was cute and pretty.

"Why are you smirking?" Ngumuso si Shianna. "Stop doing that—"

"You're so adorable," hindi mapigilang usal ni Vincent. His eyes were glistening with such happiness. May kapayapaan sa kan'yang mga mata. Akma siyang hahakbang mas papalapit kay Shianna nang hinarang siya ni Adam.

"Stop playing with her, Vincent. Hindi si Shianna ang klase ng babae na puwede mong maabot—"

"Then what should I
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status