Share

Chapter 213

"Hindi ka makakatakas sa lunggang ito!" Binitiwan siya ni Allegra at matalim siyang tiningnan. Tila'y hindi niya alam ang inanunsyo sa kan'ya.

"P-Pakiusap, tigilan mo na po 'to." Nagtago si Shianna sa likod ni Estella na dumating. "Si Vincent… gising na po siya."

Ngayon lang natigilan si Allegra sa narinig. Naningkit ang kan'yang mga mata bago nilingon ang kan'yang mga tauhan at nagtungo sa isang itim na kotse. Nasilayan ang kan'yang mukha na napuno ng pag-asa bago niya naisarado ang pintuan ng kan'yang sasakyan.

"M-Mom… Gusto ko ring makita si Vincent," ang usal ni Shianna na nauna nang naglakad patungo sa isa sa sa mga kotse ng Viacera. Naupo si Shianna sa backseat nito at napahinga nang malalim matapos maayos na matitigan ang dami ng media personnel na nandito ngayon.

Na nakakita sa kadramahan ng kanilang buhay.

Pinunasan ni Shianna ang luhang tumakas sa kan'yang mga mata bago idiniretso ang paningin sa daanan. Kumikirot ang kan'yang puso dahil sa nangyayaring ito. Kung may kakayah
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status