Share

Chapter 214

"A-Anak!" Hinawakan ni Allegra ang balikat ni Vincent pero tinabig lamang siya nito. Matalim siyang tiningnan ng kan'yang anak.

"S-Sino ka?"

Napatakip ng bibig si Shianna sa kan'yang nasasaksihan. Napatingin siya sa bukas na pintuan nang makita na dumating ang ibang Viacera members. Bago pa ito mapatingin kay Vincent ay madali niyang sinara ang pintuan at ni-lock ito. Muli niyang binaling ang atensyon kay Vincent na walang emosyong nakatitig kay Allegra habang ang huli ay maiiyak na at malapit nang mag-panic.

"I'll g-go call a doctor." Hindi niya hinintay ang pagpayag ni Allegra at lumabas na sa silid. Naabutan niya si Estella, Midel, at Cecilia na nais makiusyoso sa kalagayan ni Vincent.

"Maaaring kalaban natin si Mrs. Allegra pero wala tayong karapatan na guluhin ang privacy nila ni Vincent." Nilagpasan ni Shianna ang tatlong ginang. "Tatawag ako ng doctor, huwag kayong papasok sa s-silid."

"Shianna." Nagtaka si Midel pero pinanood na lamang niya ang dalagita na lumayo. Nakita niyan
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status