Share

Chapter 215

Lumuluhang tumango si Shianna. Hinayaan niyang magwala si Allegra na kan'yang naiintindihan naman. Kung hindi lamang dumating ang kan'yang ina at sila Midel ay paniguradong nakakulong na lamang ang dalaga kasama si Allegra na handa na siyang saktan.

"Diyos ko, Shianna!" Niyakap ni Estella si Shianna at inilayo kay Allegra na nais na ring saktan ang ginang. Kagat-labi na iniwas ni Shianna ang kan'yang paningin kay Allegra bago nagpatangay sa kan'yang ina na hinatak siya paaalis. Iyon ang huling alaala niya noong araw na iyon. Ang mga sumunod na panahon ay parang isang flash lamang sa kan'ya.

Wala siyang maintindihan.

"You're already fine." Niyakap ng batang si Aran Domillio si Cayer na awkward na nakatingin kay Shianna. It's been a week, at parang kahapon lamang nangyari ang lahat.

"It's good seeing na maayos na ang kalagayan mo, hijo." Tipid na ngumiti si Samuel na mukhang bata pa noon. "Maligayang pagbabalik. Shianna, ikaw, bat hindi mo batiin si Cayer?"

The other Viacera members loo
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status