Share

Chapter 217

Shianna nodded. Dumiretso siya sa office ni Henrick at naabutan niya ang Papa na nagtitipa sa laptop nito. Napaangat ng tingin sa kan'ya ang matanda na napaalis ng suot na salamin. Sinarado ni Shianna ang pinto.

"Mabuti at nandito ka. We need to talk, hija."

"I also have something to tell to you, Papa." Pinagmasdan ni Shianna ang malaking painting ng Viacera Clan. Matagal na ito at nandito ang lahat ng miyembro ng angkan. Napaiwas ng tingin si Shianna matapos tumama ang kan'yang paningin sa kan'yang ama.

"Leave Vincent Aurelius, hija."

Bumalik ang paningin ni Shianna kay Papa na sinarado ang laptop. Tinulak ito ng matanda palayo. Tinukod ni Henrick ang kan'yang dalawang siko sa desk at seryosong tinitigan ang kan'yang apo na hindi alam ang ire-react sa narinig.

"Leave him, Shianna. You choose."

"Vincent and I have nothing to do with each other—"

"Sinabi sa akin ni Sullian ang totoo. You and Vincent were having sex. Perhaps, bumalik na ba ang memorya niya?"

"No." Mapait at mapang-uyam
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status