Share

Chapter 284

Ivana almost knew of her family secrets. There were things keep my hidden from her which only her parents knew about it, or so she thought so.

"Bumalik ka na rin sa wakas," bungad ni Allegra sa kan'yang anak habang nakahalukipkip. Halos two weeks din itong hindi nagparamdam, akala na nga niya ay hindi na babalik ang kan'yang anak. She was wondering if she would get mad or happy dahil na-miss niya rin ito.

"Sorry, Mom." Yumuko si Ivana habang nakatayo sa entrance ng mansion. It was already ten in the evening at patulog na si Allegra nang malaman na dumating ang kan'yang anak. She was champagne night gown at isang puting slippers. Nasa likuran ni Allegra si Carolina na kakagising pa lamang. Vincent was in his kids room at wala siyang balak na makita si Ivana ngayon. On the other hand, Victor continued sleeping kahit nalaman niyang bumalik na si Ivana.

Nagkatinginan si Allegra at Ivana hanggang sa huli ay napailing na lamang ang ina. Naglakad siya palayo nang walang sinasabi. It had been
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status