Share

Chapter 285

"I don't allow strangers, pero dahil si Shianna ang nagsabi na darating ka, I allowed you to come. You're the first man who has entered my room. Be glad, Nero." Umismid si Ivana at pinaling ang kan'yang ulo. On the other hand, Nero jokingly bowed his head.

"I feel honored, thank you. However, shouldn't you respect me, my dear little sister. I am much older than you." Naglabas si Nero ng sigarilyo mula sa kan'yang pakete at pinakita ito kay Ivana. "May I? Marami akong dala rito, baka gusto mo?"

Umiling si Ivana habang awang ang kan'yang mga labi. Nagsalubong ang kan'yang mga kilay at hindi naniniwala sa sinabi ni Nero. Tumayo siya at nilapitan si Nero. Kinuha niya ang yosi nang akmang isasalpak ni Nero ito sa kan'yang bibig.

"You're lying. Let's say you and Vincent look similar, but there's no way that you are my fucking brother—"

"I am Carolina's full-blooded brother. Now, do you get it?' Binawi ni Nero ang yosi at sinalpak ito sa kan'yang bibig. He smirked at Ivana na hindi magawang
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status