Chapter 40 - Azalea

Punish

“You don’t break a promise with me, woman.”

He locked the door behind us.

His grip on me loosened, so I got the chance to roam my eyes around the room. It was his home office. Bumungad sa akin ang kulay itim na L-shaped at dalawang single-seat sofa na pinagigitnaan ng maliit na table. Sa magkabilang gilid naman ng silid ay dalawang high-ceiling bookshelves. Habang sa pinakadulo ay ang kaniyang lamesa at office chair.

Dumiretso si Hue sa lamesa niya, itinuon niya ang dalawang kamay niya doon. Wala siyang imik pero napansin ko ang pagtaas-baba ng balikat niya hudyat na sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon.

He’s mad.

I was reluctant at first, but when I got near him, it became hard for me to stop myself from touching his right arm. He flinched at my touch, but his heavy breathing suddenly stopped.

“Sorry kung ngayon lang ako.” I sadly said, pertaining to not just about tonig

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status