Chapter 42 - Hue

Breakfast

“Umuwi ka na kaya muna?”

Naguguluhan akong lumingon sa nagsalita. It was Maliah.

Anong nangyayari? Nilibot ko ang tingin sa paligid. I found Aeza sleeping on the hospital bed just like the way she was before she disappeared. Why am I in the hospital?! What is happening?!

“I guess I should go. Babalik ako agad.” Nagulat ako nang magsalita ako. I said the exact words I’ve said that night. Ang mas nakakagulat pa ay hindi ko namalayan na lumapit na pala ako sa natutulog pa rin na si Aeza. Hinalikan ko siya sa noo at ganon din kay Kahel.

Everything went fast. The next thing I know, I was already lying on my bed at home. This is the part where I will sleep, and Goddess knows I shouldn’t. I should go back to the hospital to stop Aeza from leaving me, from taking away my son. But I can’t fvcking move. I tried and forced myself, but nothing’s working. It felt like as if I can’t control

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status