Heartless Love
Heartless Love
Author: Roviiie
Prologue

"What?!"

"You heard it right, I want you to get married as soon as possible para mailipat ko sa pangalan mo ang lahat ng mamanahin mo sa pamilyang Dawson, hijo."

Hindi ako makapaniwala sa narinig mula sa bibig ng aking lolo, what is this now? Bakit Kailangan ko pang mai-kasal?!

"You can't do that!" I hissed.

"I can, and take note.. Exact to your 28th birthday, 'yon rin ang araw na ipapakilala mo sa akin ang asawa mo or else wala kang mamanahin. Ikaw na rin mismo ang nagsabi na may girlfriend ka, hindi ba? Now, prove it to me, Sage." Ngumiti pa ito sa akin bago ako tuluyang iwan dito sa loob ng opisina n'ya.

This is bullshit!

Wala naman talaga akong girlfriend! Palabas ko lang ang lahat ng 'yon dahil palagi nila akong kinukulit sa bagay na 'yan! Kung alam ko lang na ganito ang magiging kalalabasan no'n, edi sana hindi ko nalang ginawa!

Padabog akong tumayo at lumabas, agad kong kinuha ang susi ng sasakyan at tinungo ang garahe. Ang akala ko pa naman ay maililipat na sa akin ang mga kayamanan na naiwan ng mga magulang ko! Pero hindi pa pala!

Bakit ba kailangan pa akong pahirapan ng lolo ko?! Tsk.

Nang makarating ako sa opisina sa kumpanya ay naabutan ko si Tucker na nasa loob na pala. Ngumisi agad ito ng makita ako.

"I heard kailangan mo raw mai-kasal?" Nakangising aso pa ito sa akin at lumapit sa harap ko.

Edi alam na pala nila? Mas nauna pa silang ma-inform bago ako? Tsk.

"Hindi ako natutuwa sa mga kagustuhan ni lolo!" Inis kong sabi at narinig ko naman s'yang humalakhak.

"Man, baka naman kasi gusto nang lolo mo na magkaroon na ng apo?" Natatawang sabi nito kaya naman ay napairap ako sa narinig. "But anyway, there's someone I know who can help you with that."

"At sino naman? Do you think mapapabago n'yan ang desisyon ni lolo na h'wag akong magpakasal?" Iritable kong tanong dahil sa totoo lang, ayokong kumuha ng bato at ipupukpok lang sa ulo ko!

"I don't know, but let's give it a try! Malay mo naman hindi ba? Ikaw naman kasi eh, pinaasa mo silang may girlfriend kang ipapakilala! Ayan tuloy!" Nag kibit-balikat pa ito sa akin.

Napasandal nalang ako sa swivel chair sa sobrang inis. Women are headaches! I don't want to get involve with them!

"Pwede namang bayaran mo nalang kapag nakuha mo na ang mana mo!" Dagdag pa ni Tucker kaya mas inirapan ko lang ito.

Damn, kung alam ko lang na ganito ang gusto ni lolo noon pa? Edi sana nag-stay nalang ako sa states for good! Sana hindi nalang ako bumalik pa dito!

Narinig ko ang pagbukas ng pinto at ang muling pagsarado nito, hindi na ako nag-abala pang lingunin kung sino man ang pumasok. Matalim akong nakatingin sa maliit na halamang nasa harap ko.

"Excuse me, Sir. Nandito na po si Mr. Amonte!" Rinig kong sabi ng personal secretary ko at tamad akong tumingin kay Tucker.

As far as I remember- wala kaming appointment ni Mr. Amonte ngayon ah?

"Alright, Dahlia. Papasukin mo nalang s'ya dito!" Nakangising saad nito.

Wala pang ilang minuto ng pumasok na sa loob ng opisina ko ang lalaking isa sa mga ka-sosyo ko sa negosyo. Tahimik lang itong naupo at nanatili lang akong walang imik.

Ano na naman kayang kalokohan ni Tucker at pinapunta n'ya rito ang lalaking 'yan? Lahat na ba ay alam ang patungkol sa gusto ni lolo at ang damuhong na 'to ay seryoso sa suhestiyon n'ya? Tsk.

"I heard na kailangan mo munang mai-kasal bago tuluyang maging ganap na mapasa-iyo ang mga ari-arian, Mr. Dawson?" untag nito at s'ya na mismo ang tumapos sa katahimikang namamagitan sa loob ng opisinang kinaroroonan namin.

"Yes and so what?" malamig kong tanong.

As if namang may pakialam s'ya sa buhay ko 'di ba?

"Well, maybe.., this is your chance! I can help you with that." masigla nitong sabi.

Nakita ko naman ang pagngiti ni Tucker sa narinig, maging ako ay napahinto rin. Did I heard it right? He can help me?

Well, iyon nga ang sinabi ni Tucker kanina.

Hindi naman halatang hindi n'ya 'to pinaghandaan.

"And what? Ibubugaw mo ako sa ibang babae? Nah..," Tamad kong saad at nangalumbaba.

"Ang arte mo naman! Ikaw na nga 'tong tutulungan!" Sabat naman ni Tucker kaya naman ay inis ko itong pinandilatan ng mga mata.

Remind me that this goddamn man is my friend!

"Anong kapalit?" malamig kong tanong at nakita ko ang bahagyang paglambot ng ekspresyon ng lalaking nasa harapan ko.

Mr. David Amonte is like my dad. He know how to play around and hide his real emotions. Hindi ko man s'ya nakasama ng ganoon katagal but I know him a lot!

"Just take care of her." tipid nitong sagot.

Ayon lang? hindi ba s'ya hihingi sa akin ng malaking pera kapag nakuha ko na lahat ng kayamanan ko? Well, bakit nga ba s'ya manghihingi- samantalang madami din naman s'yang ari-arian.

This man is a popular business tycoon! A beast that exist just to proved to anyone that he's powerful and money are coming on his way kahit saan s'ya magpunta!

"May I know what's her name?" tanong ni Tucker at tsaka naman diretsong tumingin sa akin si Mr. Amonte.

"Venus.., Venus Gabrielle Amonte."

I didn't utter an any words- I'm stuck. But whoever that woman might be.. I am not going to fall in love with her or with anyone!

Mark my words.

-

Ang kwentong ito ay pawang kathang-isip lamang. Produkto ito ng malikhaing imahinasyon na nagmula sa isang ordinaryong utak sa katauhan ko. Anumang pagkakahawig sa mga tauhan, lugar, at pangyayari na nakapaloob sa kwentong ito ay pawang aksidente, hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ang mga tauhan na nakapaloob ay hindi niya pag-aari. Maraming salamat sa pagbabasa!

A/N: I hope you liked it! Ratings and comments are well appreciated! Thank you for supporting my story♡ Stay Safe and God bless!(。♡‿♡。).

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status