Just Act Like You Love Me
Just Act Like You Love Me
Author: Doctor_Art
Chapter 1

Chapter 1:

"Cha-cha, apo ko."

Malumanay na hinawakan ni Don Aguinaldo ang dalawang kamay ng apo niya. Napatingala si Cha-cha sa mukha ng kanyang lolo at naniningkit ang mga mata dahil sa antok na pinagmasdan niya ang kulay puti na nitong kilay at ang mga matang hindi niya maintindihan kung bakit maluha-luha. 

"Lo..." Para siyang nahimasmasan sa kalasingan nang tuluyan na ngang bumagsak ang mga pinipigilan nitong luha.

"Patawarin mo 'ko, mahal kong apo." Sinubukan ni Don Aguinaldo na huwag siyang pumiyok at matagumpay niya itong nagawa.

"Ibig sabihin..." Umawang ang bibig ni Cha-cha. 

Hindi makapaniwala ang ekspresyon ng mukha na umaalis siya sa pagkakahawak ng kanyang lolo. 

"Lo, bakit?" Pagak siyang tumawa bago niya tinuro ang sarili. "Bakit niyo 'ko ipapakasal?!" Dala ng pagkabigla at pagkabahala ay hindi niya mapigilang magtaas ng boses. 

"Paniwalaan mo 'ko na para sa ikakabuti mo 'to," nangungumbinsing turan ni Don Aguinaldo. 

"Sa ikakabuti ko? Alam niyo po higit kaninuman na ayaw kong magpatali. Hindi ko gugustuhin makasal, ayaw kong magaya sa mga magulang ko."

Cha-cha eyed his grandfather, the person she trusted more than her parents and herself, but who ended up being the person who pushed her to the edge of the valley of her worries. 

 

Don Aguinaldo did his best to stand strong, even though his knees were getting weaker. Seeing his granddaughter's disappointed eyes was never his wish. But what can he do if marrying her off is the best thing he can do? 

Kilala na ni Cha-cha ang ugali ng kanyang lolo. Kahit lumuhod at magmakawa siya ngayon sa harap nito na huwag ituloy ang plano nito ay walang saysay. May isang salita ang kanyang lolo. Gagawin nito ang anumang nakaplano lalo na kung nasa isip nito ay nakatatak nang may magandang idudulot ang gusto nitong gawin.

Panghahawakan ni Don Aguinaldo ang gusto nitong paniwalaan kahit pa labag ito sa kalooban ng kanyang mga minamahal.

Hindi ni Cha-cha natiis ang kanyang lolo kaya nang  makita ang ekspresyon nito ay yinakap niya ito  Mabigat ang loob at naninikip ang puso na nakapulot ang kanyang mga braso sa bewang nito.  

Ang lolo niya ang naging sandalan niya magmula nang iwanan sila ng kanyang ama at mamatay ang mama niya. 

Akma pa sanang yayakap sa kanya pabalik si Don Aguinaldo subalit humakbang na siyang paatras. 

Hindi makatingin sa mga mata ni Don Aguinaldo n nagsalita siya, "Sana po maintindihan niyo na masama ang loob ko sa inyo ngayon, Lo. Huwag po kayong mag-alala, pagnasanay na ako sa sitwasyon ko at tumagal ay baka maintindihan ko na kayo."  

Hindi na nakayanan ni Don Aguinaldo na makitang talikuran siya ng apo na may masama itong loob sa kanya. Kahit alam niyang baka mas ikalala ng sitwasyon kapag nalaman nito ang totoo ay hindi na siya nagdalawang-isip na magsalita.

"Hindi ko binalak na pangunahan ka, Cha-cha apo ko," mahina niyang simula.

Tumigil sa paghakbang si Cha-cha. Hindi pa rin siya lumilingon sa kanyang lolo.

"Inunahan ko lang ang plano ng lalaking yun — ang ama mo. Balak niyang magpakasal."

Sa naririnig na magpapakasal ang kanyang ama ay hindi niya pigilang magpakita ng dismasya. 

"Kaka-limang taon pa lang magmula nang..." 

Pumikit siya nang mariin. Hindi niya kayang banggitin ang salitang yun. Magpahanggang ngayon ay hindi niya pa rin tanggap ang pangyayaring yun. 

"Bakit magpapakasal na siya? Wala ba siya katiting na respeto man lang? Saka bakit? Hindi niya nga kami nagawang panindigan," pagpapatuloy niya. Puno ng hinanakit ang kanyang boses.

Galit din si Don Aguinaldo sa naging desisyon ng ama ng kanyang apo — ang asawa ng kanyang anak. Galit siyang pinabayaan nito ang mag-ina. Umalis ito noong mga panahon na naghihirap dahil sa sakit ang ina ni Cha-cha. Umalis ito na para bang wala ito ni katiting na pagmamahal para sa dalawa. 

"What a bastard," Don Aguinaldo mumbled when he remembered the past.  

Sa naalala ay biglang tumaas ang kanyang blood pressure. Napahawak si Don Aguinaldo sa batok nang sumakit ito. Napansin agad ito ni Cha-cha at kahit masama ang loob ay agad niyang inalalayan ang matanda. 

Pinagmamasdan ni Cha-cha ang mukha ni Don Aguinaldo. Natutulog ito nang mahimbing. Kung hindi lang masama ang pakiramdam nito ay baka kanina pa niya niyuyugyog ang balikat nito para magising at mag-demand ng eksplanasyon kung ano ang koneksyon ng pagpapakasal ng kanyang ama sa kanya. 

"Ako na ang bahala kay Lolo, Cha-cha."

Umangat ang kanyang tingin sa kanyang pinsan na tulad niya ay sa mansyon ni Don Aguinaldo nakatira. Matanda ito ng limang taon sa kanya kaya kahit nasa iisang bahay lang sila ay hindi niya masasabing malapit siya rito. 

"Kuya Van, may alam ka ba sa plano ni Lolo?" 

Umiling ito na kinabuga niya ng hangin. Maging ang pinagkakatiwalaan ng kanyang lolo pagdating sa mga desisyon nito ay walang ideya. 

Mukhang nagpadalos-dalos na naman ng desisyon ang lolo nila. 

"But trust him. Hindi ka niya ipapahamak," he said with an assuring smile. 

"Sure ka d'yan, Kuya?" nakangiwi niyang tanong. 

He showed off his dimples. "Hindi."

Sa gitna ng kaguluhan sa kanyang isipan ay nagawa pa ring matawa ni Cha-cha. Nagkaroon noon ng fiancee ang kuya niya gawa ng kanilang lolo subalit umatras ang fiancee nito. Babae rin kasi ang gusto. 

***

Kinaumagahan ay maagang gumising si Cha-cha para makausap niya si Don Aguinaldo. Sa kakamadali niya sa pagbaba sa hagdan ay muntik pa nga siyang matapilok. Malaking kabiguan ang naramdaman niya nang malaman na maagang umalis ang Don. 

Iniiwasan talaga siya nito.

"Ayaw talaga mag-explain sa akin ni Lolo?" walang gana niyang tanong sa kanyang Kuya Van. 

Ginulo ni Van ang magulo na ngang buhok ng kanyang pinsan. "Hintayin mo na lang na maging ready si Lolo. Kilala mo naman yun. Kung gusto niyang magpaliwanag ay siya mismo lalapit sa 'yo. Sa ngayon, wala pa siguro siyang lakas para magpaliwanag."

"Kailan siya magiging ready, Kuya? Kapag nasa harapan ko na ang unwanted and unexpected groom ko?" 

Malumanay itong natawa. "Baliw."

Napaismid na lang si Cha-cha na kahit bagong gising ay kumikinang na agad ang pinsan niya. Maging ang bakla nilang hardinero slash best friend niya na napadaan lamang ay napatulala na naman. 

Siya na itong patatas na naligaw lang sa pamilya ng mga mansanas. 

"Ikakasal ka na, Bestie?" tanong ni Xavi sa kanya pero ang mukha nito ay nakatutok kay Van na naglakad na papalayo. 

Kinawit niya ang kanyang kamay kay Xavi. Nagdadramang tumingala siya sa six footer na beki.  

"Babe, it is the right time na yata para sabihin natin kay lolo na nagpapanggap ka lang na isang bading pero ang totoo ay boyfriend kita at mahal na mahal natin ang isa't isa."

From staring at Van's sexy back.  Xavi slowly looked down at her. 

They smiled at each other. 

.

DMCA.com Protection Status