Share

CHAPTER 7: ZANDRO

"CASSIDY CORREA VILLALOBOS"

THE PRIVATE meeting continues inside the huge office of the Monroe's mansion, Zandro's eyes keep on sticking around the people that his family has been serving for how many decades now. The Monroes and his respectable parents were good friends which actually started with the late Don Honoracio Inocencio Monroe who has been nothing but a charitable and great leader dating back to the early 1940s. The different charity events he founded were what gives his father— retired Lt. Col. Arquero Augusto Vizmanos— the chance to attain an education which led him to the successful life he has today.

Utang na loob at pagkakaibigan, sa madaling salita— iyon ang nagkukulong sa kanilang pamilya para manatiling naka-bigkis sa lahing minsan sa kasaysayan ay mortal nilang kalaban. At ang utang na loob ding iyon ang sumasakal sa leeg ni Zandro para sundin ang lahat ng nais ng kaniyang butihing ama na siyang kumupkop dito at bumuhay simula nang ma-iligtas siya nito mula sa kamay
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status