Share

CHAPTER 9: ZANDRO

"I'M NOT PAYING YOU TO ACT THIS WAY"

MARIIN ANG pagkakatiim ng bagang ni Zandro habang paulit-ulit na idinarampi ni Antonette ang bulak na mayroong alkohol sa kaniyang basag na nguso. Masyadong naging ma-init si Dimas kagabi para manuntok ito nang gano'n kalakas kay Zandro at kung sinusuwerte pa siya ay sa takot niyang mahuli siya ni Blythe kagabi sa silid nito ay masyado siyang nataranta sa pagtakbo na halos bumangga ang kaniyang mukha sa may pinto. Damn his poor handsome face!

"I don't really know what's going on with you, Zandro. The other day, I caught you having your sweet time with her. Then, what now? Watching her sleeping in her room for goodness sake?"

Bahagyang iniwas ng binata ang mukha niya mula sa kaibigan niyang kanina pa siya sinesermonan. Lukot ang noo niya itong tiningnan.

"What sweet time are you talking about?"

Ibinaba ni Antonette ang hawak nitong bulak at bahagya itong humilig kay Zandro para tingnan siya nang diretso sa kaniyang mga mata.

"Mi amor," anito na halos
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status