Memories Under The Narra Tree
Memories Under The Narra Tree
Author: kuyasitan
PROLOGO

The whole museum was in deep silence, and so was my mind. I was brought back to reality when a clicking sound interrupted the peace in my head. A kind of thin metal sound that echoed through the whole museum I was in at the moment. My almost squinting eyes gained back their life when the 27th letter exited the mailbox attached to the oldest narra tree. I walked a half-step towards the mailbox and took the old, vintage letter.

As I was slowly opening it, my mind was starting to get blank, as if it was reminding me of something that I didn't want to remember anymore. I am getting pins and needles whilst slowly opening the letter.

November 27, 1975

Para sa mahal kong si Gahala,

Kumusta ka, mahal ko? Hindi ko alam kung makakarating sa iyo ang liham kong ito ngunit nais kong malaman mo ang nilalaman nitong puso ko. Gusto kong alalahanin ang mga pinagsamahan nating dalawa sa loob ng labing isang buwang habang nakahiga tayo sa ilalim nitong puno ng narra. Nakahiga ka sa katawan ko, sinusuklay ang malambot at madulas mong buhok gamit ang mga daliri ko at masaya nating binubuhay 'yung mga kuwentong nagdala sa atin kung nasaan man tayo ngayon...

By just reading those words in my head, my heart suddenly wrenched as though something was ripping my soul off. I started to breathe hard, and my hands were wobbling crazily. Before I could continue reading the rest of the letter, I composed myself again by simply closing my eyes tightly. Then after, I read it aloud in my head again.

Kasalukuyan ko itong isinusulat ngayon sa ilalim ng puno ng narra kung saan ito ang palagi nating tagpuan. Alam kong malabong makarating sa iyo ang liham kong ito pero naniniwala akong gagawa ng paraan ang panahon para mabasa mo ito. Patawarin mo ako kung sa ganito tayo patutungo. Munting binatilyong iniibig ko, hindi ko nais magpaalam sa iyo pero hayaan mo akong sabihin na anoman ang mangyari, magkikita at magkikita tayo. Hindi man sa panghabang-buhay na ito, nangangako akong sa susunod na habambuhay ay ikaw pa rin ang iibigin at pipiliin ko.

I was halted from reading it more when my eyes pooled with water. The tears fell straight onto the vintage letter when it couldn't hold the heaviness any longer. My memories from the previous decades sank all at once at this point.

Laking pasasalamat ko sa iyong pagpunta sa aming baryo dahil ang isang binatilyong kagaya mo na lumaki sa karangyaan ng buhay ay nahulog sa isang magsasakang kagaya ko. Sa pagdating ng bukang-liwayway, ako ay tuluyan nang mamamaalam sa iyo, mahal ko. Mahal ko, ang pagdating ng bukas ay hindi para sa iyo, kaya ilayo mo ang sarili mo sa punong naging puntahan ng ating mga puso. Wala akong kapangyarihan gaya ng pamilya Torres kaya mapatawad mo sana ako. Mapatawad mo sana ako sapagkat wala akong magawa para manatili sa tabi mo pero nananalangin ako na sana kahit ito na ang dulo ay hindi mo alisin sa isip mo na ang pag-ibig ko sa iyo ay busilak at totoo. Mahal na mahal kita, Gahala.

Labis na nagmamahal sa iyo, 

Dante

There was nobody in the same place I was standing to hear my anguish. The 27th letter made me realize how worthless I was throughout the time he was being besieged by those military soldiers, as my agonizing and forlorn cries rang through this large museum.

"Dante," I called his name in between my sobbing, while the letter in my hand was completely crumpled. "Patawarin mo ako, Dante..." I just kept crying, embracing the last letter he wrote for me.

If I was just dexterous and confident enough to interrupt the execution of the death penalty through him hanging on the narra tree, I would be able to save him from the torment of fate. I know he didn't survive, but why do I keep on waiting for him even if decades have passed? Would I still wait for him to come back or just let the time fly until the feelings fade?

GENRE

Romance, Historical Fiction, Drama, Tragedy

DATE

02082022

MEMORIES UNDER THE NARRA TREE

written by kuyasitan

DMCA.com Protection Status