Share

OBOAM #12

CHAPTER 12 :

Bolide

Gabe immedietly stared at me. I swallowed hard. Pinagpatuloy ko ang paghakbang, patay-malisya. Hawak-hawak ko na ang pinto ng sasakyan nang. . .

"Love, galit ka ba sa 'kin?" Triden voice echoed over the paking lot. Paulit-ulit na pinaparinig ang pagtawag niya na tila tubig at ako ang apoy na tinutupok.

Shit!

"Pri, what!?. . ." Sandra doesn't know what to say, I am either. I don't know how to explain. Lalo na't medyo makakatotohanan ang tanong ni Triden dahil dalawang araw ko na siyang hindi pinapansin.

And that love endearment? Gusto ko siyang pitikin sa lalamunan.

"Tara na," saad ko sa tatlo. But they remained it their respective position, mata lang ang ginagalaw, pabalik-balik ang tingin sa aming dalawa. "Hoy!"

However, once again they never move. They looked at me, like I owe them explaination.

Patay na!

"Papaliwanag ko, promise. Malapit nang mag ten—"

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status