Share

OBOAM #17

Chapter 17 :

Visit

Tiyak talaga ang gagawing paghahabol ng tadhana, pagpapahayag nito ng mga pilit binaon na mga lihim at sekreto kahit pa anong pagtakas o pagtago mo dito. Siniyasat ko ang lapida ni Rust bago pa kami magpaalam.

Araw ng lunes noong sinabi ko kay Triden na gusto kong bisitahin ang puntod ng kaniyang kaibigan. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng lakas ng loob upang harapin ang katotohanan. Ngayon ko lang din natanto ang lahat. Ibig kong sabihin ay ang lahat ng kadahilanan kung bakit ako napunta sa posisyong ito.

I eyed the calm sky, malapit nang mawala ang asul nitong kulay at nagpaparamdam na ang pag-itim ng kapiligiran. Naalala ko na naman ulit ang magkakapatid dahil doon. Nilingon ko ang katabing lalaki na seryosong nakatingin sa /puntod/ ng kaibigan.

"Tri, pwede kong bisitahin ang magkakapatid? Friday ngayon kaya matagal 'yon silang umuwi." Napansin ko agad ang pagbitaw niya ng kakaibang ekspresyon. Alam ko na agad na ayaw ni
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status