Share

Chapter 13

Walang panahon para mag-panic si Liana sa pananalakay na iyon ni Henry. Alam niya kung ano ang tingin nito sa kanya at hindi na niya iyon mababago pa.

Nasasamyo na niya ang pinaghalong alak at mabangong hininga nito na tumatama sa kanyang may pisngi. And the sensation it was giving to her was knee-melting. Gusto ng pumikit ng mga mata niya. But she needs to fight it... She have to… Otherwise, she will just gave Henry the most satisfying moment of his life. Na tama ito ng iniisip at pagkakakilala sa kanya.

Ga-hibla na lang ang layo ng mga labi nila ng mag-iwas siya ng mukha at tumama sa may gilid ng labi niya ang mga labi nito.

Isang marahas na paghinga ang pinakawalan ni Henry and grabbed her arm.

“Why acting such an innocent woman, ha, Liana?” nang-uuyam na tanong nito sa kanya.

Liana swallowed and looked at him. “Nakainom kayo Sir Henry… hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. At isa pa, mataas ang respeto ko sa mama ninyo. Ayokong masira ang tiwala niya sa akin,” tugon niya in a firm
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status