Share

Chapter 85

Night before their wedding at noon lang kinabahan ng todo si Liana. Hindi pa niya nakikita si Henry si mula kanina at nag-aalala siyang baka kung ano ng nangyari dito.

Balisang palakad-lakad siya sa kanyang silid habang iniisip kung tatawagan ba o hindi ang binata nang biglang tumunog ang cellphone niya. Text message iyon mula kay Henry.

Mabilis niya iyong binasa.

Can we meet? Iyon ang nakalagay sa screen.

Napaupo siya sa gilid ng kama at nagreply dito.

Why? Reply niya

Muling tumunog ang cellphone niya.

I have something to show you.

Pero sa halip na sagutin iyon ay tinawagan niya na lang ito.

“What is it? Alam mo namang bawal na tayong magkita di ba?” aniya ng sagutin nito ang kabilang linya.

“Wala pa namang twelve midnight ah. May ipapakita lang ako sa ‘yo. Sandali lang tayo,” tugon nito na nasa tinig ang excitement.

Sandaling nag-isip si Liana bago siya sumagot. “Sandali lang talaga ha? ‘Pag nalaman ni Mama at ‘Nay Perla na umalis at nagkita tayo malilintikan tayong pareho sa kanil
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status