THE GLASS QUEEN (TAGALOG)

THE GLASS QUEEN (TAGALOG)

By:  Ashley Grace  Completed
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
10
Not enough ratings
38Chapters
23.3Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Isang malusog na sperm. Ito lang ang kailangan ni Virgou sa lalaking nakitaan niya ng katangian para maging ama ng kanyang anak. Si Zerriko Gray. Estudyante sa paaralang itinayo ng kanyang yumaong ina. Hindi siya nagdalawang-isip na alukin ang binata at nagtagumpay na mapapayag ito. Ngunit, hindi pera ang hiniling kapalit kundi ang kanyang puso. Paano niya ibibigay ang hinihingi nitong kabayaran kung ang puso niya ay tumitibok hindi sa lalaki kung hindi sa katulad niya ng kasarian? Magagawa ba nitong basagin ang baluti niya at ilabas ang marupok niyang katauhan? *** Para kay Zek, si Virgou ay isang bituin. Isang bituin na mahirap abutin ngunit kusang kumalas sa daan nito at nahulog sa kanyang kandungan. He knew her depths and darkness. Her light, because she was like a transparent glass. She is smooth and hard. Beautiful and clear. Can resist the heat. Endured pressure and breakage. But more than a mere glass, she is his queen. Always and forever. His glass queen.

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
38 chapters
UNANG YUGTO
 Her exhausted eyes were hiding behind a colored sunglasses as she keeps a face devoid of emotion. Naglalakad siya sa gitna ng maraming mga estudyanteng may bitbit na flaglets na iwinawagayway bilang pagsalubong sa kanyang pagdating.Sa likuran niya ay nakabuntot ang driver/bodyguard niyang si Lilit bitbit ang kanyang clutch bag at ang paborito niyang binoculars. Mabuti na lamang at dito ay hindi niya kailangang umarteng mabait at nagagalak pagkat ang lugar na ito ay hindi kabilang sa makamandag na sirkulong lumalason sa kanya.Sa mahabang
Read more
Chapter 1 - Unang Yugto
 It's strange. Felt like he's been transported to a different height. She's just too delicious."You mongrel! You're going to make me throw up!" Gigil na bulyaw ni Virgou sa mukha niya matapos niya itong hagkan ng mapusok sa labi. Mabuti na lang at nasangga niya ang malakas na suntok na kasunod."Then tell me, how are we going to do this?" Pigil-pigil niya ang tumawa dahil sa nakikitang ekspresyon nito.Read more
Chapter 2 - Unang Yugto
 Itinuro ni Virgou kay Lilit ang dalawang travelling bags at isang hand carry na dadalhin niya patungong Bolinawan. Doon muna siya pansamantalang titira habang nagbubuntis. Makabubuti para sa anak niya ang malinis na kapaligiran doon. Hindi tulad rito sa siyudad na kalat ang polusyon sa hangin."Pakidala ang mga bagaheng ito sa sasakyan," utos nito sa dalawang lalaking kasambahay.Mabilis na kumilos ang mga ito at pinagbibitbit ang mga gamit niya.Read more
Chapter 3- Unang Yugto
 If Helen of Troy can launch a thousand ships, Virgou Ayala is a woman who can make the gods sink those ships. Her oozing beauty commands spell even in her sleep.Dinampian ni Zek ng halik ang pulang rosas at ibinaba sa tabi ng nahihimbing na dalaga. Sinulyapan niya ang oras sa table clock. Pasado alas-otso na. Paano kaya ang agahan nito? Baka malipasan ito ng gutom. But he can't wake her up. Mabubuwesit lang ito sa kanya. Muling pumasada ang mga mata niya pababa sa tiyan nito bago maingat na isinara ang pinto ng kwarto.At first, he liste
Read more
Chapter 4 - Unang Yugto
 Ibinaba ni Virgou ang salamin ng bintana ng sasakyan. Lilit is gesturing her that Nana Matilda wasn't home. Halata namang walang tao ang bahay dahil kung mayroon tiyak kanina pa sila sinalubong ng matanda. Baka may pinuntahan lamang ito. Nainip siya roon sa malaking bahay kaya naisip niyang pumasyal rito. Lumabas siya ng sasakyan at gumala ang paningin sa paligid.Katamtaman lamang ang laki ng bahay ni Nana Matilda. May dalawang palapag at ang disenyo ay katulad ng isang modernong townhouse. Malawak ang bakuran at agad natuon ang pansin niya sa mga pulang rosas na nakahilera sa labas ng balkonahe. Naalala niya ang bulaklak kanina na iniwan ni Zek sa kama niya. Malamang dito galing iyon.
Read more
Chapter 5 - Unang Yugto
Lintek! Nagmura ng mahina si Zek. Pasado alas-nueve na ng umaga. Late na naman siya sa unang subject niya. Sinubukan niyang bumangon pero lalo lang umikot ang paligid at tila babaliktad na naman ang kanyang sikmura. Apat na beses na siyang gumapang patungo sa loob ng banyo para lang sumuka. Ang hapdi na ng lalamunan niya.Ano bang nangyayari? Mas masahol pa siya sa lasinggong tumira ng sampung kahon ng Red Horse sa umaga. Masakit ang kanyang ulo at tinakasan siya ng ganang kumain. Tatlong araw na siyang ganito. "Zek, kumusta na ang pakiramdam mo?" It's Dr. Lala.Umungol siya. Inalis ang unan na nakatakip sa ulo at tumihaya. Minasahe niya ang sentido."I'm fucked.""Pasensya ka na kung pumasok na ako. Nag-alala kami sa iyo. Hindi ka naghapunan kagabi, ngayon naman ay hindi ka kumain ng almusal." "Wala po akong gana." Binuksan niya ang paningin. Buwesit! Pati ki
Read more
IKALAWANG YUGTO
Everything holds its own perfect time. Its own valid reason why. A statement that is often a consolation and taken for granted precisely when situations desperately go out of control. To make it worse, blaming those who can't say a word to defend. Like the course of nature.Death. Pain. Suffering. The unknowns. Who could have stopped them? Who can? Or can a piece of them be stopped? Minute by minute, these nightmares keep on banging every single ghost alive and struggling to live.Including him."Sir Gray, someone is waiting for you at the lounge." Binasag ng malakas na boses ang katahimikan sa loob ng opisina niya.He moved the swivel chair backward and went up, living behind tons of cases report piling high on his desk. Dumaan muna
Read more
Chapter 1 - Ikalawang Yugto
Sinisinghot ni Virgou ang sarili at umasim ang mukha. Tapos na siyang maligo at nakapagbihis na rin pero pakiramdam niya ay nangangamoy pa rin siya. She looked around hopelessly unable to do anything.Kahit naglilinis sila isang beses sa isang linggo, balot pa rin ng alikabok ang selda. Idagdag pa ang halo-halong pawis nila ng mga kasama niyang priso roon dahil sa sobrang init. Mabuti na lang at nakakapag-adjust na siya. Noong una siyang dumating dito ay halos mabalot ng pantal at allergies ang buong katawan niya."Virgou Ayala, pinatatawag ka ng warden." Binuksan ni Jail Officer Marie Estores ang pintuan ng selda na lumikha ng ingay na hanggang ngayon ay masakit pa rin sa tainga.Naalarma ang mga prisong kasama niya at nag-aalalang tumingin sa kanya. May tatlo siyang kakusa roon. Si C
Read more
Chapter 2 - Ikalawang Yugto
Nilakasan ni Zek ang aircon ng sasakyan habang tumatawa at pinakikinggan ang kulitan ng mag-iina sa backseat. Hindi na nila nagawang magtagal pa roon sa fine dining kungsaan niya dinala ang mga ito para sa tanghalian. Masyado na kasing excited ang apat na makarating sa pupuntahan nila.They're bound for the north where he rented out an entire beach resort in San Remegio for five days. Nauna na roon si Nana Matilda para maihanda ang buong lugar. Ang mga yaya ng triplets ay kasama nila at nasa hiwalay na sasakyan sa unahan."Look, Mama, teacher gave me five stars!" masiglang pagbibida ni Zed at ipinakita ang mga bituing nakatatak sa likod ng palad."Wow!" bulalas ni Virgou. "Let me see! Let me see!""Me too, Mama! Look, look!" nakipag-agawan si Zak."I have stars too, Mama!" makulit na sumingit si Zen."Ang gagaling ng mga superheroes namin. Ang daming stars!" pumalakpak ang dalaga. "You've got fifteen stars all in all!"Hindi humupa an
Read more
Chapter 3 - Ikalawang Yugto
Saglit na iniwan ni Virgou sa mga yaya ang triplets na nalilibang sa paggawa ng kastilyong buhangin sa bahagi ng dalampasigan na hindi naaabot ng hampas ng mga alon.Nagtungo siya sa beach house para hanapin si Zek. Kanina pa niya hinihintay na sumunod sa kanila ang lalaki. Magbibihis na rin siya ng tamang panligo. Papalubog na ang araw, masarap magbabad sa dagat kapag hapon.Natagpuan niya si Zek sa makipot na lanai sa likod ng cottage. May kausap ito sa cellphone. Halatang babae ang nasa kabilang linya base sa tono ng boses ng binata. Matiyaga siyang naghintay na matapos ito sa pakikipag-usap.Inirapan niya ito nang tumingin sa kanya habang may ipinaliliwanag sa kausap. He said goodbye to that someone from the other end and slipped his phone inside the pocket of his white shorts. But
Read more
DMCA.com Protection Status