My Slave is the Campus King (Tagalog)

My Slave is the Campus King (Tagalog)

By:  Tan Jiro Alvez  Ongoing
Language: Filipino
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
26Chapters
7.7Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Love is more than just an emotion. You can feel it but you can't explain what truly it is. It just happened. It only takes a snap of fingers or blink of an eye to fall in love with someone. It do not require too much time to like a person.Two people with different set of attitudes destined to meet each other in a very odd situation. One is being already fallen and the other one is about to fall. One is already broken but the other one is still raw and whole. Yumi Illona Perez, a man-hater, who was stuck up in a situation of being the master of Rave Castillo, the Prime Master or popularly known as the Campus King of Kingston High University. Their ‘master-slave relationship’ all started with a deal. They made rules to keep the boundaries between them. But, it's true that love conquers all. It has no territories nor boundaries.Is there any chance that they will deeply love each other despite of their differences? He is sweet. She is bitter. He has a warm heart. She is cold-hearted. Love acts in a very strange way. So be prepared when you fall in love. “Is it necessary to love with a reason? If you love someone, then there should be no reason at all. Dahil kapag may dahilan at sa sandaling mawala ito, hindi mo na mahal 'yong tao. It is not called love anymore.”- Rave Castillo

View More

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
26 chapters
Chapter 1
Diretso lang ang aking tingin habang naglalakad. Ang dami kasing tao. Mahirap na't baka mamaya ay may mabunggo pa ako. Nasa mall ako ngayon kasama ang aking kaibigan. Katatapos lang naming kumain sa isang fast food stall. Abala ako sa pag-ubos ng aking coned ice cream habang hawak-hawak naman ng aking isang kamay ang mga pinamili kong gamit sa school.  “Uy beshie, tara do'n. Marami akong nakitang mga magagandang heels at sandals sa shop na iyon,” ani ng balahura kong kaibigan at bago pa man ako makapagsalita ay nahigit na njya ang aking kamay papunta sa sinasabi niyang isang shoe shop. Wala akong nagawa kundi magpatianod sa kanya. Muntik pang matapon ang kinakain kong ice cream sa aking blouse.  Ano ba ‘yan! Kung hindi ko lang best friend ang bruhang 'to, masasabunutan ko talaga siya. Hinayaan ko na lamang siya at sumunod sa kanyang yapak
Read more
Chapter 2
I woke up early today to prepare for our breakfast. Good thing, I can manage my time. I’m through dressing up myself with my new set of uniforms, unlike Lucy who is still in her bed, drooling and dreaming for her fantasies. I knocked her room's door three times. “Lucy, wake up. I bet you don’t want to get us late on the first day of classes,” I exclaimed. Mukhang hindi pa yata naalimpungatan ang babae. Unang araw pa man din ngayon ng pasukan, plus the fact that it’s our first day in our new school.  I don’t know what’s gotten into my mom’s head why she decided to transfer us from our former school. Sa amin pala nakatira si Lucy. Nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang kaya ibinilin nila siya sa amin. Lucy's mom and my mom are best friends ever since they were in gradeschool. Read more
Chapter 3
Diretso lang ang lakad niya at hindi tumitingin sa ibang direksiyon. Bakas rin ang pagkagulat sa mukha ni Lucy. What a coincidence? Dito rin pala nag-aaral ang kupal na ‘to. At akalain mong siya ang iginagalang nilang Prime Master slash Campus King kunno. Tsk! Sino naman siya para yukuan ko. Now, I am starting to hate this University’s policy. We are all students here and we deserve equal treatments. “Beshie, tadhana na talaga ang naglalapit sa inyong dalawa. Maybe, he's the king charming of your life who will break the curse,” pabulong na tudyo sa akin ng aking kaibigan. King charming? Is there such a term like that? Ang sagwang pakinggan. At anong curse na pinagsasabi niya? Masasapak ko talaga ang babaeng ito kapag nagkataon. “Pwede ba beshie, ni hindi nga tayo napansin dito. Bagay na pabor sa akin. Don't mind him. He’s nothing b
Read more
Chapter 4
 Nasa library kami ngayon ni Lucy. Gumagawa kami ng research tungkol sa isang report namin sa English for Academic and Professional Purposes. Hindi naman ganoon kahirap dahil tungkol lang naman ito sa kasaysayan ng English language, kung saan at kung kailan ito umusbong at kung paano ito nag-evolve sa paglipas ng panahon. Kailangan lang namin ng maraming sources at references. Iba pa rin kapag marami kang nalalaman sa isang bagay. Second day pa lang namin dito ngunit isinalang nila agad kami sa reporting. Mabuti na lamang at hindi gaanong hectic ang schedule namin kaya may oras kami para mag-research dito sa library. May internet at google ngunit hindi credible minsan ang mga source doon kaya mas mainam pa ring gumamit ng mga libro bilang references.  Nasa kalagitnaan ako ng pagsusulat sa aking notebook para kop
Read more
Chapter 5
 Isang malutong na sampal ang iginawad ni Lucy sa babaeng tumulak sa kanya. Napaawang ang aking bibig nang bahagya dahil sa ginawa ng aking kaibigan. She’s really one of a kind- half person and half beast when provoked. That’s her, by the way. Walang labang inuurungan. At asahan mong ipagtatanggol ka niyan kapag naging malapit na ang loob niya sa iyo. We’ve gone through a lot of this and she’s always there to fight for me. She’s my protector ever since and I’m too much lucky to have her in my life.  “How dare you slap my beautiful face! You’ll pay for it!” asik ng babae kay Lucy at susugurin sana ang aking kaibigan para sabunutan sa buhok ngunit hinawakan ng kasama niya ang kanyang braso para pigilan. Bumulong ang isa pang babae sa babaeng sinampal ni Lucy ka
Read more
Chapter 6
 One year and three months have been passed. But, the scar in my heart is still fresh to me. I thought moving on was that easy. I thought I can easily forget about him. But, I was wrong. How can I forget someone who haven’t say a thing before leaving? He left me without saying a word.  I’ve waited for him that day. But he didn’t come. It’s our first year anniversary and I was very happy that time. He told me to wait for him in our favorite place. I came on the meeting spot earlier than the time he told me.  Ilang oras akong naghintay sa kanya. Lumipas ang limang oras na paghihintay at malapit nang gumabi ngunit ni anino niya ay hindi ko nakitang sumipot sa akin noong araw na iyon. Wala rin akong natanggap na kahit anumang text o tawag mula sa kaniya. Tila naglaho siya na parang bula.
Read more
Chapter 7
Only five minutes left before dismissal. Our teacher is still discussing the topic without looking for the time. Some are yawning and some are getting bored. It’s clearly etched on their faces that they want to go home.  “Ma’am, isang minuto na lang. Pauwiin mo na po kami,” one of my classmates snorted. Then, the room became noisy and was filled with rants. I can’t manage not to frown. This section is really full of spoiled brats. “Let’s just wait for the bell to ring,” our teacher in DIASS subject uttered calmly. She has a sweet voice. Halata sa aming guro na mapagpasensiya siya at hindi madaling magalit. Ilang segundo lang, tumunog na nga ang buzzer at dumating na ang pinakahihintay ng aking mga kaklase. Napapangiwi na lamang ako dahil sa kanilang inaasta.  
Read more
Chapter 8
 Malapit na ako sa aming boarding house nang mapansing walang nakabukas na ilaw sa loob ng bahay. Nangunot ang aking noo at dali-daling naglakad. Pinihit ko ang doorknob at binuksan ang pinto. Pumasok ako at napakadilim ng buong bahay. Anong nangyari?  Ilang saglit lang ay biglang bumukas ang ilaw sa sala at bumungad sa akin si Lucy na nakabihis ng pangnanay na damit. Nakasuot siya ng mahabang bestida, at may nakapulupot na tuwalya sa kaniyang ulo. May hawak din siyang walis tambo. Anong drama ng babaeng ito? “Hoy, bata ka! Anong oras na, ha? Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa iyo! Ikaw bata ka. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang magpapagabi? Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Lasing ka na naman. Halika nga dito at nang mapalo kita ng hawak kong walis tambo. Nanggigigil ako sa iyong ba
Read more
Chapter 9
 Maaga kaming pumasok ng paaralan ngayon. Napuyat ako kagabi dahil tinapos ko pa ang lahat ng isinusulat ko. Hindi ko lang alam kay Lucy kung natapos niya ba o hindi dahil mas nauna naman siyang pumasok sa kaniyang kuwarto kaysa sa akin.  Mabuti na lamang at maaga kaming nagising pareho. Malapit na kami sa kanto at habang naglalakad, naalala ko naman ang nangyari kagabi. I don’t know but there’s something that bothering my mind about that guy last night. His scent, physique, and and the tone of his voice were a little bit familiar to me. I just wanna think that it was just a coincidence to meet him last night but my intuition says that there’s something off with that guy. What am thinking again? I should be thankful for what he had done. That’s the right thing to think and not being suspicious. I shook my head to erase the current thoughts circul
Read more
Chapter 10
 Binilisan ko ang pasusuklay ay pagtatali ng aking buhok habang nakaharap sa malaking salamin na nasa taas ng lababo. Samantalang si Lucy naman ay abala sa pagre-retouch ng ka ha! Na-stress tuloy ang beauty ko. Next time talaga na mang-aaway pa 'yon, hindi na ako magpipigil na kalbuhin ang pugitang 'yon,” dada ni Lucy habang naglalagay ng pulbo sa kaniyang mukha. Napabuntong hininga na lamang ako.  “Sorry, beshie. Alam ko namang hindi ko na dapat siya pinatulan kanina pero nakakainis kasi. Salamat din pala dahil nasalo mo 'yong sampal no'ng babaeng 'yon na tatama sana sa beautiful face ko. Na-touch din ang aking puso sa sinabi mo. Ang suwerte ko talaga sa iyo,” pagpapatuloy niya. Tumingin ako sa kaniya. “What are friends for? Siyempre, kahit mukha kang bruha, hindi ko pa rin maaatim na sa
Read more
DMCA.com Protection Status